Informatii Utile

Centrala termică - principiu de funcționare

Principiul care stă la baza funcționării unei centrale cu condensare constă în recuperarea căldurii latente din gazele arse rezultate în urma arderii primare.

Diferențele constau în modul de construcție al schimbătorului de caldură primar unde se produce fenomenul condensării (condensarea dispune de un schimbător de căldură compact, în timp ce centralele cu recuperator au o construcție clasică similară centralelor convenționale, la care se adaugă pe traseul gazelor arse un schimbător de caldură suplimentar numit recuperator).

La centralele cu condensare, aerul necesar arderii este amestecat cu gazul, rezultând astfel un amestec optim pentru o ardere cu eficiență ridicată. La centralele cu recuperator de căldură, arzatorul este unul convențional, rezultând un proces de ardere cu aer în exces ceea ce conduce la o eficiență energetică mai scazută. 

Pentru funcționarea centralelor cu condensare la un randament cât mai ridicat este necesar ca temperatura agentului termic să fie de maxim 55 grade. Dacă centrala veche (noncondens) funcționa în perioadele reci la temperaturi ridicate (70-80 grade) pentru a putea realiza temperatura ambientală dorită, atunci sunteți obligat sa folosiți acelasi regim de temperaturi și pentru centrala cu condensare. În acest caz, randamentul centralei va fi mai mic. 

Este doar o altă denumire, ventilator este același lucru cu suflanta.

Dacă puterea pe apa caldă menajeră este mai mare, înseamnă ca puterea pe încălzire este limitată (din softul centralei) pentru a obține un randament mai bun respectiv un consum mai mic.

Informațiile de pe produs, precum și cele din documentația tehnică care insoțește produsul (manualele) sunt cele corecte. 

Centralele Vaillant și Saunier Duval nu includ în pachetul produsului cablu de alimentare și ștecher. Grupul Vaillant a adoptat această soluție ca masură pentru prevenirea punerii în funcțiune a produsului de către personal neautorizat.

Probleme cu apa caldă menajeră

În cazul în care debitul la apă caldă menajeră este foarte mic se verifică și se curață filtrele montate pe alimentarea cu apă rece a centralei. Dacă această operațiune nu rezolvă problema, este necesară intervenția personalului autorizat pentru verificarea centralei.

Problema poate avea 2 posibile cauze: depunerile de calcar sau o defecțiune a senzorului cerință apă caldă.

Este necesară intervenția personalului autorizat pentru verificarea funcționării centralei termice și remedierea problemei.

Cea mai posibilă cauză este funcționarea defectuoasă a vanei cu trei căi. Este necesară intervenția personalului autorizat.

Funcția confort este o funcția anumitor centrale, care, odată activată, permite menținerea temperaturii ridicate a schimbătorului de căldură secundar. În acest fel se va reduce semnificativ timpul de preparare a apei calde menajere.

Cauza cea mai probabilă este depunerea de calcar în schimbătorul secundar.

Pentru remediere, este necesară limitarea temperaturii apei calde menajere și intervenția personalului autorizat.

De obicei, acestă problemă apare atunci când se folosește pentru prepararea apei calde menajere un boiler. În acest caz, este necesară intervenția personalului autorizat pentru verificarea anodului de magneziu (protecție boiler) și eventual înlocuirea acestuia.

De asemenea, în cazul acestui tip de sisteme, este recomandat ca temperatura setată să fie de minim 55 grade, deoarece la temperaturi mai mici este favorizată dezvoltarea microorganismelor care pot cauza mirosuri neplăcute.

Cele mai frecvente probleme cu presiunea la centralele termice

Dacă manometrul indică presiune 0, trebuie identificat robinetul de umprele cu apă a instalației de radiatoare și încărcată instalația la o valoare de 1,5 bar. De cele mai multe ori, este parte integrată a centralei dar, poate fi montat și ca accesoriu în exteriorul acesteia.

Trebuie identificate eventualele pierderi de apă ale instalației de radiatoare. Dacă acest lucru nu poate fi efectuat, se contactează personalul tehnic specializat pentru remedierea avariei (inginer de service sau instalator autorizat).  

Se verifică dacă furnizarea apei de alimentare de la rețeaua de apă curentă nu este întreruptă. Dacă nu este nicio problemă cu alimentarea, este necesară verificarea robinetului de încărcare de către personal calificat și autorizat.

În acest caz este necesară golirea instalației pe la robinetul de golire al centralei  (sau de la aerisitorul unui calorifer) până la valoarea de 1,5 bari. Dacă presiunea continuă să crească, se verifică ca robinetul de încărcare cu apa a instalației să fie închis. Dacă nu se rezolvă problema, este necesară intervenția personalului autorizat pentru verificarea centralei. Dacă există variații ale presiunii este necesară verificarea presiunii aerului din vasul de expansiune.

Probleme cu încălzirea la centrala termică

În cazul în care centrala termică nu face suficientă căldură, se verifică setările termostatului de ambient (temperatura setată, programul de timp).  Se înlocuiesc, dacă este necesar, bateriile termostatului. Dacă problema nu este rezolvată, se solicită intervenția personalului autorizat pentru verificarea centralei termice.

În cazul în care nu se încălzește ultimul calorifer, cu ajutorul unui instalator se realizeză o echilibrare a instalației de încălzire. Dacă problema nu se rezolvă, se contacteză personalul autorizat pentru verificarea setărilor centralei (turația pompei).

Este posibil ca radiatoarele să conțină aer sau să fie colmatate, în acest caz fiind necesară intervenția unui instalator sau a personalului autorizat pentru efectuarea unei aerisiri sau a unei curațări chimice a instalației.

Este posibil ca radiatoarele să conțină aer. Se efectuează o aerisire a instalației de radiatoare. Cu ajutorul unui instalator se realizează o echilibrare a instalației de încălzire. Dacă problema nu se rezolvă, se contacteză personalul autorizat pentru verificarea setărilor centralei (turația pompei).

Dacă termostatul nu funcționează trebuie înlocuite bateriile termostatului și refăcute setările. Se verifică comunicarea termostatului cu centrala (comanda radio sau cablul de legătură dintre cele doua echipamente). 

Trebuie mărită temperatura în circuitul de încălzire. Se contactează personalul autorizat pentru verificarea setărilor centralei (putere, presiune de gaz).

Erori frecvente centrală termică Vaillant

Eroarea F32 arată că ventilatorul de evacuare gaze arse nu funcționează. 

Pentru centralele cu tiraj la coș (natural), eroarea F32 semnifică lipsa tirajului.

Eroarea F33 este specific defectelor apărute în sistemul de evacuare gaze arse și admisie aer.

Codul de avarie F75 marchează o deficiență în circuitul hidraulic al centralei termice.

Eroarea F28 evidențiază defectul la aprindere a flăcării în centrală. De cele mai multe ori este cauzată de o întrerupere a furnizării gazului natural.

De cele mai multe ori, avariile de tipul F21 și F22 apar atunci când presiunea din centrală nu este suficientă pentru ca aceasta să funcționeze la parametri normali

Erori frecvente centrală termică Saunier Duval

Eroarea F17 semnalează faptul că tensiunea în rețeaua de alimentare cu energie electrică este scăzută.

Eroarea F13 indică faptul că placa electronică a centralei termice este defectă. 

Pentru centralele cu tiraj forțat, eroarea F2 semnalizează o defecțiune a ventilatorului de evacuare.

Pentru centralele cu tiraj la coș (natural), eroarea F2 semnifică lipsa tirajului.

Codul de avarie F33 este specific centralelor Saunier Duval Iso Fast F 35 E-A, F 35 E H-MOD și Iso Fast Condens F35 și semnifică lipsa semnalului radio între centrală și comanda radio.

Eroarea F28 indică un defect la aprindere a flacării în centrală. De cele mai multe ori este cauzată de o întrerupere a furnizării gazului natural.

De cele mai multe ori, avariile de tipul F21 și F22 apar atunci când presiunea din centrală nu este suficientă pentru ca aceasta să funcționeze la parametri normali.

Situații frecvente

Vara, centrala poate fi deconectată de la rețeaua de electricitate, iar robineții de pe alimentare cu gaz și apă rece pot fi trecuți în poziția „oprit”.

Iarna, trebuie să ne asigurăm că nu există posibilitatea de îngheț a centralei sau a instalației. 

Dacă nu pornește, centrala termică se conectează la o altă sursă de electricitate (altă priză). Dacă problema persistă, se contactează personalul autorizat pentru verificarea echipamentului.

Zgomotul de fierbere este cauzat  de depunerile de calcar acumulate în schimbătoare (primar sau secundar). Este necesară curățarea sau, după caz, înlocuirea acestora. Aceste operațiuni pot fi efectuate numai de personal autorizat. 

Se verifică ca tubulatura de evacuare gaze arse să fie corect montată și să nu fie obturată. Se contactează personalul autorizat pentru verificarea echipamentului.

În cazul în care simțiți miros de gaze, opriți alimentarea cu gaze (dacă se poate din exteriorul clădirii) și aerisiți bine încăperea. Verificați aragazul (să nu fie deschis) și solicitați personalului autorizat efectuarea verificărilor la instalația de furnizare a gazelor naturale și la centrala termică. 

Se conectează centrala termica la altă sursa (altă priză). Daca problema persistă, cereți ajutorul personalului autorizat pentru verificarea echipamentului.

În alegerea unui echipament de încălzire este recomandat să tineți cont de sfaturile unui specialist calificat. Doar acesta este în măsură să vă ofere soluția optimă pentru satisfacerea nevoilor dumneavoastră.

Se recomandă efectuarea unei revizii a centralei termice anual. Din punct de vedere legal, este obligatoriu ca autorizația de funcționare (verificare tehnică periodică) să fie valabilă. Aceasta se eliberează la punerea în funcțiune sau de câte ori are loc o intervenție asupra centralei termice și are valabilitate de maxim 2 ani. 

Probleme pe instalație

Utilizarea antigelului este recomandată doar în situația în care există pericol de îngheț (datorită utilizării ocazionale a instalației de încălzire – case de vacanță). Grupul Vaillant recomandă și agrează pentru echipamentele sale utilizarea numai a produselor de curațare și protecție a instalațiilor de la producatorii Fernox și Sentinel conform documentației tehnice care însoțește produsele.

Pierderile de presiune pot fi cauzate de scurgeri ale agentului termic din instalația de încălzire (neetanșeități) sau de pierderea aerului din vasul de expansiune. 

Duritatea apei poate fi stabilită de laboratoarele tehnice acrediate în acest domeniu.

Spălarea chimică a instalației este recomandat să fie făcută atât la instalațiile noi (pentru îndepărtarea substanțelor anticorozive cu care sunt tratate radiatoarele, precum și a reziduurilor rezultate în urma procesului de realizare a instalației), dar și la instalațiile vechi (pentru îndepărtarea depunerilor acumulate în interiorul instalației).

Vaillant Group Service recomandă utilizarea inhibitorului Sentinel X100: inhibitor de coroziune care conține 13 substanțe chimice pentru prevenirea apariției calcarului și menținerea ph-ului la un nivel neutru.

Pentru  instalația de încălzire este obligatoriu să fie montat un filtru „Y” pe returul instalației. Vaillant Group Service recomandă montarea filtrului Sentinel Eliminator (filtru hidrociclonic magnetic) pentru colectarea tuturor tipurilor de resturi circulane în instalație. Pe alimentarea cu apa rece: obligatoriu filtru „Y” (se recomandă filtru cu bumbac) și dacă este cazul filtru anticalcar. 

Calibrarea / echilibrarea instalației este necesară pentru a obține o circulație optimă a agentului termic prin întreg circuitul, rezultând astfel o încălzire uniformă a tuturor radiatoarelor.