PUNERE ÎN FUNCȚIUNE (PIF)

Ce este punerea în funcțiune (PIF)?

Punerea în funcțiune este intervenția service care se desfășoară în momentul primei utilizări a unei centrale termice.

Rolul acestei operațiuni este de a se verifica dacă centrala termică satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță conform regulamentelor și normativelor tehnice în vigoare și de a realiza reglarea acestuia în raport cu cerințele spațiului pe care îl deservește.

Punerea în funcțiune a centralei termice Vaillant / Saunier Duval / Protherm este gratuită.

Autorizarea (Admiterea) Funcționării presupune verificarea și validarea rezultatelor măsurătorilor și încercărilor executate la punerea în funcțiune inițială a centralelor termice sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora. Scopul acesteia este de a confirma îndeplinirea condițiilor de funcționare în siguranță a centralelor termice, în concordanță cu regulamentele și normativelor tehnice în vigoare .

Admiterea Functionarii  (AF) este obligatorie la punerea în funcțiune a centralei termice și va fi taxată suplimentar față de costul de achiziție.

Admiterea Funcționării centralei termice Vaillant / Saunier Duval / Protherm la punerea în funcțiune costă 250lei până la 30kW, 300lei (31-39kW), 400lei (40-65kW), respectiv 600lei la centralele de 80-100-120kW.

Garanția centralei termice este condiționată de punerea în funcțiune (PIF) a acesteia și admiterea funcționării (AF). 

Acte necesare pentru  punerea în funcțiune (PIF) a centralei termice:
- factura de achiziționare a centralei termice
- certificatul de garanție
- proiectul instalației de gaz natural care să conțină schița izometrică și amplasamentul în plan al centralei, procesul verbal de punere în funcțiune al instalației de gaze și procesul verbal de recepție tehnică a lucrarilor
- documentația tehnică a centralei termice

*prețul poate varia în funcție de evoluția cursului BNR